SERVICES

SEA FREIGHT

รูปแบบ FCL - Full container load : โดยการบรรทุกสินค้าใส่จนเต็มตู้ เป็นการขนส่งแบบรายเดียว รูปแบบ LCL - Less container load : โดยการบรรทุกสินค้าใส่ตู้ไม่เต็ม เป็นการขนส่งแบบแชร์พื้นที่กับผู้นำเข้าหรือส่งออกรายอื่น

AIR FREIGHT

บริการโดยสายการบินชั้นนำที่ขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ (Cargo Flight) จะเลือกสายการบินที่เหมาะสมกับความต้องของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

CROSS BORDER

เรามีบริการขนส่งรถตู้คอนเทนเนอร์ข้ามแดนโดยครอบคลุมหลายประเทศ จีน ลาว พม่า เวียดนาม มาเลเซีย โดยให้บริการทั้งการเคลียร์พิธีการระหว่างด่านศุลกากร การทำใบอนุญาติต่างๆ จนถึงโรงงานผู้รับสินค้าปลายทาง

CUSTOMS CLERANCE

เราเป็นสมาชิกในสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย มีบริการดำเนินพิธีการเคลียร์สินค้ากับกรมศุลกากรและมีผู้ชำนาญการให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายหรืออัตราภาษีศุลกากร

INLAND TRANSPORT

เราให้บริการขนส่งในประเทศ มีการอัพเดทข้อมูลของรถก่อนการจัดส่ง และติดตามสถานะของรถขนส่งได้เพื่อให้ความมั่นใจในการจัดการสินค้าของลูกค้าจนถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัยและตรงตามเวลาที่กำหนด